how to build your own website for free


Havnereglement i Storsandhavna

Vi ønsker alle et hyggelig opphold i havna. Havnesjef Sven-Olaf Robert, tlf 93224828.

1

Båter som ligger i havna skal være sjødyktige og trygt fortøyd for å hindre vandring. På de landfaste bryggene må baugfortøyningen festes bakover på utrigger,
aldri inn på bryggen pga. tidevann

2

Joller dras opp mot akterspeil så den ikke
sjenerer nabobåt

3

Baugspyd eller lignende skal ikke gå inn over bryggen

4

Ro i havnen etter kl.23. Seilbåter må feste mastefall så de ikke lager støy

5

Maks fart i havnen er 3 knop. Seilbåter må bruke motor. Maks fart med bil er 20 km/t.

6

All grilling og bruk av åpen flamme er forbudt
på bryggene.
Ved brann ring 110 og havnesjef.

7

Unngå utslipp av olje og lignende. Toalett og septiktank må ikke tømmes i havneområdet

8

Bilparkering er tilpasset skråparkering. Ved vår og høst må det vises hensyn til utsetting og
opptak av båter. Eventuelt ringe Hero marine 97077543.

9

Bruk godkjente strømkabler og koblinger. ikke la kabler ligge i vann

10

Det vises til gjenbrukscontainer, avfallscontainer og miljøstasjoner for olje, filter, batteri
etc. både for havn og Hero marin. Er en container full, så er det plass i neste!

11

Husk båndtvang og pose

12

Bestilling av vinterhavn og strømmåler til havnesjef senest 15.Oktober.
Måler returneres senest 1.Mai

13

Alle henvendelser angående reperasjon,slippsetting og opplag på land skjer til Hero marin
v/Attle Anthonisen tlf : 32791227 eller 97077543

14

Enhver plassinnehaver/båteier skal rette seg etter dette reglementet. Nektelse kan føre til
at båtplassen blir inndratt.

15

Havnesjef kan når som helst forlange omplassering av båter når dette anses nødvendig for å få en hensiktsmessig utnyttelse av havnen.

Adresse

Olaf Robert AS. Adresse: Færgestadveien 10, 3475 Sætre. Tlf 93224828.
Båthavn og sandtak.

Kontakt info

Tlf: 932 24 828
Epost: sven-or@olafrobert.no